Алгоритмдер және автоматтандыру бағдарламалары.

Получить доступ

Автор курса


Асия Саринова Жумабаевна
доктор PhD, к.т.н., ассоциированный профессор (доцент)

О курсе

С++ бағдарлама бойынша интерфейстерімен танысу және бағдарламалау әдістері; қарапайым командаларды жазып олардың отладкасын жасауды үйрену. С++ бағдарламалау және оның жалпы жұмыс принциптері теориялық негіздер, негізгі принциптер және жобалау кезіндегі қорғаныс әдістері, әр түрлі тағайындаулар қолдану. Visual studio С++ бағдарламалық қамсыздандыру көмегімен жаралғаны бас негіз бағдарламаларды жазу;